Objectform.nl - Facebook

HomeFit zit-sta thuiswerkplek

Ruimtebesparend. Na gebruik klapt u het bureaublad naar beneden en sluit de deuren tot slechts een kastje overblijft. klik verder..

GAZO is zorgaanbieder op het gebied van eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost.
GAZO bestaat uit zes gezondheidscentra verspreid over het stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

 

 

Objectform

Opdrachtgever:

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost

Toegepaste producten:

zie hieronder

Omschrijving:

bureau's, leestafel Vepa
wachtmeubilair, bezoekersstoelen Actui
speciaalwerk- gestoffeerde bankopstelling