Objectform.nl - Facebook

GAZO is zorgaanbieder op het gebied van eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost.
GAZO bestaat uit zes gezondheidscentra verspreid over het stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

 

 

Objectform

Opdrachtgever:

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost

Toegepaste producten:

zie hieronder

Omschrijving:

bureau's, leestafel Vepa
wachtmeubilair, bezoekersstoelen Actui
speciaalwerk- gestoffeerde bankopstelling